Close
Căn Hộ 1 Phòng Ngủ + 1 Phòng Đa Năng

THÔNG TIN CHI TIẾT

 • Loại căn hộ: 1 phòng ngủ + 1 phòng đa năng
 • Phòng khách: 9m2
 • Phòng ăn – bếp: 13.3m2
 • Phòng đa năng: 8.7m2
 • Phòng ngủ chính: 12.3m2
 • WC: 3.3m2
 • Logia: 3.5m2
Xem thêm
Canho-2D-2PN-98m7
CĂN HỘ 2 Phòng Ngủ
THÔNG TIN CHI TIẾT
 • Loại căn hộ: 2 phòng ngủ
 • Phòng khách: 9.5m2
 • Phòng ăn – bếp: 24m2
 • Phòng ngủ chính: 15m2
 • Phòng ngủ 1: 11.2m2
 • WC1: 4.1m2
 • WC2: 3.6m2
 • Logia : 2.7m2
 • Logia – Phòng giặt: 3.5m2
Xem thêm
Căn Hộ 2 Phòng Ngủ + 1 Phòng Đa Năng

THÔNG TIN CHI TIẾT

 • Loại căn hộ: 2 phòng ngủ + 1 phòng đa năng
 • Phòng khách: 10.3m2
 • Phòng ăn – bếp: 18.6m2
 • Phòng ngủ chính: 15.9m2
 • Phòng ngủ 1: 10.6m2
 • Phòng đa năng: 3.4m2
 • WC1: 3.5m2
 • WC2: 3.4m2
 • Logia: 3.1m2
 • Logia – Phòng giặt: 3.0m2
Xem thêm
can-ho-98.7
can-ho-123,65
Căn Hộ 3 Phòng Ngủ + 1 Phòng Đa Năng

THÔNG TIN CHI TIẾT

 • Loại căn hộ: 3 phòng ngủ + 1 phòng đa năng
 • Phòng khách: 11.9m2
 • Phòng ăn – bếp: 28.8m2
 • Phòng ngủ chính: 17.9m2
 • Phòng ngủ 1: 12.5m2
 • Phòng ngủ 2: 12.6m2
 • Phòng đa năng: 8.8m2
 • WC1: 3.8m2
 • WC2: 4.0m2
 • Logia: 3.0m2
 • Logia – Phòng giặt: 4.8m2
Xem thêm

Submit NEWSLETTERS